دستگاه سنگ زنی سطحی

  • دستگاه آسیاب فلزی چینی MY 4080 صاف سطح صاف هیدرولیک

    دستگاه آسیاب فلزی چینی MY 4080 صاف سطح صاف هیدرولیک

    1. ساختار ماشین ابزار منطقی است، وزن تخت ماشین ابزار بزرگ، پایداری عالی، با استفاده از ساختار زینی متقاطع، استحکام خوب، دارای مزایای ظاهر زیبا و عملکرد راحت است.
    2. حرکت افقی میز کار (قبل و بعد) توسط موتور سروو، درایو بال اسکرو دقیق، برای اطمینان از دقت، موقعیت دقیق، مطابق با رویه های تغذیه خودکار، عملکردهای خودکار و سریع به جلو و عقب.
    3. حرکت عمودی (یا بیشتر) میز کار، استفاده از یک راهنمای مسطح V، و گل های بیل دقیق مصنوعی، استفاده ازانتقال هیدرولیک، عملکرد پایدار.